1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Etablering

Etablering

Det å starte en bedrift kan medføre mange farer. Her må man trå varsomt og ta hensyn til en rekke forskjellige lover og regler. Vi møter regelmessig kunder som skal starte opp og som ser stor nytte i den erfaring vi besitter fra bedrifters etableringsfase.

Svært ofte er man veldig opptatt av eget produkt/tjeneste, og dermed ikke så opptatt av markedet, økonomiske forhold, lovgivningen med mer.

 

Eksempler på aktuelle problemstillinger vi ofte gir løsningsforslag på er: Tips.png

 • Valg av selskapsform
 • Analyse, kalkyler og valg av produkter, tjenester og markedssegment.
 • Råd om økonomisk styring, skatteforhold og styresammensetning.
 • Ansettelser, ansettelsesavtaler og registreringer i nødvendige registre.
 • Analyse og valg av leverandører, distribusjonskanaler, samarbeidspartnere og forbindelser.
 • Budsjettering med oppfølging og vurdering av viktige kostnadsdrivere.
 • Bistand med søknader og etablering av bank/forsikringsforbindelser.
 • Kontraktsforhandlinger generelt.

 

 

Gründerpakke
- Start!

Gjør det selv - få hjelp ved behov

 • Visma eAccounting brukes, pris fra Visma
 • Fri fagsupport (inntil 2 timer pr mnd.)

Pris per mnd. kr. 499

 

Gründerpakke 
- Igang!

Gjør det sammen  - fakturere selv

 • Tripletex brukes, pris fra Visma
 • Vi sender inn mva-oppgaver gjør ligningspapirer + årsregnskap


Pris per mnd. kr. 999

 

Gründerpakke
- Kjør på!

Sett det bort - vi gjør alt

 • Lønnskjøring fast pris pr ansatt
 • Fakturering pris pr faktura
 • Regnskapsføring
 • Rapportering
 • Årsoppgjør