Lønn- og personaladministrasjon

 

Et effektivt lønnssystem forenkler prosessene i virksomheten din. Uansett bransje eller størrelse har vi løsningene du trenger. Ved å overlate lønn- og personaladministrasjonen til oss sikrer du rett oppfølging av dine ansatte. Du sikrer blant annet at dine ansatte for rett lønn til rett tid, og at all rapportering til myndighetene skjer innenfor fristene. Du sparer tid og kostnader og slipper å holde deg oppdatert på lover og regler. Du velger selv hvor mye du ønsker å gjøre selv og hvor mye du setter bort til oss. Du får bedre kontroll og et bedre system for å treffe de rette beslutninger

 

Våre dyktige medarbeidere kan bistå med:

  • Lønnskjøring i henhold til avtale
  • Rapportering til myndighetene
  • Riktig anvendelse av tariffer
  • Håndtering av OTP (Obligatorisk tjenestepensjon)
  • Ansettelseskontrakter
  • Bistand ved oppfølging av sykemeldte
  • Ferie og fraværsregistrering
  • Søknader om refusjon ved fravær
  • Sykepengehåndtering mot NAV
  • Reiseregninger og utlegg

 

La oss ta lønnsbehandlingen - du får alle fordeler av et stort miljø! 

 

Lonn_illustrasjon.png

Våre kunder får rabatt!

 

Ønsker du å vite mer om våre lønn- og personaltjenester?

 Vi skreddersyr løsninger for deg og din bedrift. Fyll inn kontaktinformasjon i skjema, så tar vi kontakt med deg